Korean    |    English    |    Japanese    |    Chinese

BUSINESS 사업영역
 • 주요고객
  • 보유설비
   • 설비 보유현황
   • 검사 측정기 보유현황
 • sub_ban.jpg

   

  고객지원센터
  031-378-7931

  제품 관련 문의사항이 있으실 경우

  연락주시면 성심성의껏 답변드리겠습니다.

 NO.

 설비명

 제작회사

 장비(설비)명

수량

 장비(설비)능력(mm)

 비고

1

 Boring M/C

 DOOSAN

 DBC 130L Ⅱ

 1

 4000*2500*2000

 대형

2

 MCT

 WELE

 LB-533YZM

 1

 5000*3300*1200

 대형

3

 MCT

 WELE

 LB-533

 1

 5000*3300*1200

 대형

4

 MCT

 AWEA

 LP 4025

 1

 4000*2500*760

 대형

5

 MCT

 WELE

 SB 316M

 1

 3000*1600*800

5면가공기

6

 MCT

 WELE

 RB-312

 1

 3000*1200*1000

 대형

7

 MCT

 WELE

 RB-312

 1

 3000*1200*800

 대형

8

 MCT

 WIA

 VX 950M

 1

 2450*950*850

 대형

9

 MCT

 DOOSAN

 HM 8000

 1

 1250*1000*1000

 Horizontal

10

 MCT

 WIA

 F750B

 1

 1550*750*720

 중형

11

 MCT

 WIA

 F750B

 1

 1550*750*720

중형

12

 MCT

 DOOSAN

 Mynx7500

 1

 1550*750*700

 중형

13

 MCT

 DOOSAN

 Mynx-650

 1

 1300*650*635

 소형

14

 MCT

 DOOSAN

 Mynx6500

 1

 1300*650*635

 소형

15

 MCT

 DOOSAN

 Mynx6500

 1

 1300*650*635

 소형

 16

 MCT

 WIA

 KF 5600

 1

 1020*510*625

 소형

 17

 MCT

 WIA

 KF 5600

 1

 1020*510*625

 소형

 18

 MCT

 FANUC

 α-T14iFL

 1

 500*400*330

 고속가공기

 19

 MCT

 FANUC

 α-T14iFL

 1

 500*400*330

 고속가공기

 20

 밀링

   남선기공(주)

 NSM-T

 1

 820X300X450

복합

 21

 밀링

   남선기공(주)

 NSM-A

 1

 820X300X450

VERTICAL

 22

 복합 CNC

한화

 

 3

 XD 20형

 

 23

 복합 CNC

한화

 

 1

 SL 20형

 

 24

선반

화천기계

 HL-580

 1

 Ø580(Ø810)X1500

 

 25

선반

남선 HI-TECH㈜

 400*1000

 1

 400X1000

 

 26

 자동선반

민양

 

 2

 20형

 

 27

 자동선반

민양

 

 1

 15형

 

 28

 탁상드릴

 용수

 

 4

 

 

 29

 탁상선반

 

 

 1

 15형

 

 30

 PRESS

 

 

 1

 1.0 TON

 

 31

 PRESS

 

 

 1

 1.0 TON

 

 32

     2조 초음파세척기

 JIAN

 2조 초음파세척기

 1

 

 

 33

진공포장기

한국포장기계

진공포장기

 1

 635X600X170

 

 34

 BAND SAW

 HYOSUNG

 Band Saw

 1

 

 

 35

고압세척기

 KARCHER(ITALY)

고압세척기

 1

 20~110bar,380L/H

 

 36

면취기

 SHINWON

원형면취기

 1

 2XØ8

 

 37

면취기

 YOON JEON

직선면취기

 1

 

 

 38

지게차

 日本輪送機械
株式會社

 FB15PN-
70B-000

 1

 1.5 TON

 


fac_01.jpg fac_02.jpg fac_03.jpg


fac_04.jpg fac_05.jpg fac_06.jpg


fac_07.jpg fac_08.jpg fac_09.jpg


fac_10.jpg fac_11.jpg fac_12.jpg


fac_13.jpg fac_14.jpg